Nyt fra bestyrelsen

 

 

Bestyrelsen
Tv pakker og priser
Nyt fra bestyrelsen
Vedtægter

 

  
 
 Lukning og genåbning af signal koster kr. 1000
  Måre antenneforening orienterer.

Der sker ikke de store ændringer i tv-pakkernes sammensætning i 2017 derfor moderate prisstigninger. Grund-  Mellem  og Fuldpakken foreslås til en stigning på 10 kr. pr. måned ( 6 kr. til Copydan  4 kr. til yousee. ) Fra  den 9. Januar til d. 24. Feb. vil yousee:

-         Sikre bedre billedkvalitet på de mest sete kanaler

-         Åbne en ny startfrekvens så kanaler evt. skal genindlæses

-         Lukke ned for FM radio via kabel-tv-stikket

n.b. Medlemmerne kan gratis få en stueantenne hos yousee og opnå 20 % hos Elgiganten ved køb af DABradioer:kode(youseeradio)

--- Fra Årsskiftet vil de nye betalingsterminer være 1/-1 og 1/7 --

Ordinær generalforsamling i Måre antenneforening samt efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

Herved indkaldes til årets generalforsamling Onsdag d. 8. februar 2017Kl. 19.00 i den lille sal i Herrested forsamlingshus

Dagsorden

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Bestyrelsens beretning
  • 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  • 4. Indkomne forslag : Bestyrelsen forslår ændringer af vedtægter
  •  Bestyrelsen foreslår en administ.  aftale for Boligforeningen BSB
  • 5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen) foreslår forhøjelse på Fuldpakken på kr. 10 pr. måned -Mellempakken kr. 10 pr. måned og grundpakken 10 kr. pr. måned
  • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (på valg er Herluf Andersen og Kurt Rasmussen)
  • 7. Valg af revisor
  • 8. Eventuelt
  • Dagsorden ekstraordinær generalforsamling :1.  Ændring af vedtægter

                                                                                       

 

Copyright 1996-1999 by Namo InteractAll Rights Reserved.

Namo WebEditor 3.0