Nyt fra bestyrelsen

 

 

Bestyrelsen
Tv pakker og priser
Nyt fra bestyrelsen
Vedtægter

 

  
 
  Måre antenneforening orienterer. .
Der sker ikke de store ændringer i tv-pakkernes sammensætning i 2018 derfor moderate prisstigninger. Grund - og Mellem- pakken  foreslås til en stigning på 10 kr. pr. måned -  Fuldpakken til en stigning på  20 kr. pr. måned.( yousee stigninger)
Ordinær generalforsamling i Måre antenneforening
Herved indkaldes til årets generalforsamling torsdag d. 8. februar 2018 Kl. 19.00 i den lille sal i Herrested forsamlingshus
Dagsorden
·       1. Valg af dirigent
·       2. Bestyrelsens beretning
·       3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
·       4. Indkomne forslag : [Marker]Evt. nye forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
·       5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen) foreslår forhøjelse på Fuldpakken på kr. 20 pr. måned - Mellempakken kr. 10 pr. måned og grundpakken 10 kr. pr. måned og medlemsbidrag 200 kr.
·       6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant ( På valg er : Claus Hundebøl,  Knud Sicko og Frank Clausen  - og Jan Thagesen som suppleant alle modtager genvalg.)
7. Valg af revisor
·       8. Eventuelt

 

                                                                                       

 

Copyright 1996-1999 by Namo InteractAll Rights Reserved.

Namo WebEditor 3.0