Nyt:

Årets generalforsamling afholdes i Herrested Forsamlinghus tirsdag d. 23 April. kl. 19 i lille sal


Odensevej 37-67 og 48 - 122, Alkashavevej, Dueløkken, Hellerupvej, Kildemøllevej, Kragelundvej og Villemstrupvej kan nu blive medlemmer af Vores forening og opnå de samme priser som os.


Alle medlemmer ønskes et godt nytår. Et spændende nyt  3. år med waoo som samarbejspartner.

-Hvis noget ikke virker hjemme hos dig - genstart da den hvide fiberboks.  Hjælper dette ikke kontakt da kundeservice.


Vi har været særdeles godt tilfreds med de to første år og for de få medlemmer, der ikke deler denne opfattelse er det jo blevet muligt at vælge andre udbydere.